www.havistencompetent.nl
Webquesten Haco
Alle leerlingendocumenten
Introductie
Snuffelstage
Ken jezelf
Techniek en Gezondheid
Tweede fase
Cultuur en Economie
Design en ontwerpen
* Alle webquests van havo 3 kunt u zonder wachtwoord bekijken.
Het overige lesmateriaal is toegankelijk voor scholen van de stichting Havisten competent®.
DOCENTENHANDLEIDING